Metoda HEMORON®

Dotychczasowe metody leczenia choroby hemoroidalnej (hemoroidów), czy to tradycyjne, czy nowocześniejsze - małoinwazyjne, za wyjątkiem operacji Morinagi, sprowadzają się do usuwania przerośniętych guzków krwawniczych (hemoroidów). 
Metoda HEMORON®, podobnie do sposobu Morinagi, opiera się na założeniu, że guzki krwawnicze, stanowiące "uszczelkę odbytu", są człowiekowi potrzebne, więc nie należy ich usuwać. Wystarczy przywrócić im pierwotną wielkość. W obu metodach robi się to poprzez... zmniejszenie napływu krwi do guzka.
 
Aparatura HEMORON® jest rodzajem wysoko wyspecjalizowanej diatermii jednobiegunowej, która, w przeciwieństwie do klasycznych diatermii, nie zwęgla tkanek, ale je zagotowuje. Budowa elektrody czynnej aparatu HEMORON®  pozwala na takie zogniskowanie energii prądu, że wzrost temperatury tkanek ma miejsce nie w miejscu przyłożenia elektrody do śluzówki jelita, ale w głębi ściany jelita, dokładnie tam, gdzie przebiegają naczynia zasilające guzek krwawniczy. Dlatego powierzchnia błony śluzowej w miejscu przyłożenia elektrody pozostaje praktycznie nieuszkodzona. Żadna z pozostałych metod małoinwazyjnych  nie jest tak mało inwazyjna jak metoda HEMORON®.
 
 
 
 
 
 
 
  
W zależności od stopnia zaawansowania choroby hemoroidalnej i natężenia prądu jakie pacjent toleruje, koagulacja jednego guzka krwawniczego trwa od 2 do 12 minut. Cały zabieg, zaś nie dłużej niż 30'. Aparat HEMORON® ma własny akumulator i podczas zabiegu nie jest połączony z siecią energetyczną!!! Aparat pracuje pod napięciem 12V, z natężeniem prądu regulowanym od 2mA do 20mA. Takie parametry wykluczają porażenie prądem chorego, nawet w wypadku awarii aparatury podczas zabiegu, czy "przepięcia" w sieci energetycznej. Własne zasilanie zapewnia aparaturze mobilność.  
 
 
 
 
 
 

 Przygotowanie chorego

Przed rozpoczęciem kuracji metodą HEMORON® chory przechodzi badanie kwalifikacyjne weryfikujące wstępne rozpoznanie choroby hemoroidalnej i określające stopień zaawansowania choroby. Przygotowanie chorego do badania polega na oczyszczeniu końcowego odcinka jelita przy pomocy lewatywy, na ok. 1-2 godz. przed badaniem. Pacjentom Centrum HEMORON® - Polska zalecamy gotowe preparaty o nazwach RECTANAL, lub ENEMA, dostępne w aptekach, w cenie kilku złotych.

Preparaty te działają prawie natychmiast i są bardzo skuteczne. Ich zaletą jest "jednorazowość" działania. Innym sposobem przygotowania, jest doodbytnicze podanie dwóch czopków glicerynowych dla dorosłych na 2 godziny przed badaniem, ale nie zalecamy tego sposobu gdyż powoduje znaczne podrażnienie odbytu.

Nie polecamy głodówek, wielodniowego spożywania galaretek owocowych i stosowania leków przeczyszczających takich jak Fortrans, czy Forlax!!! Ostrzegamy przed tzw. mikrolewatywami. Mikrowlewki doodbytnicze albo działaja zbyt łagodnie, albo... Niech wyobraźnia czytelnika mu podpowie:-(

Badanie

Badanie obejmuje szczegółowe zebranie wywiadu, badanie jamy brzusznej, badanie palcem przez odbyt oraz anoskopię. Jeżeli chory należy do grupy zwiększonego ryzyka nowotworowego, albo na podstawie rutynowego badania powstaje podejrzenie nowotworu, chory jest kierowany na dalsze badania diagnostyczne - kolonoskopię z ew. pobraniem wycinków do badań histopatologicznych - w celu wykluczenia, bądź potwierdzenia choroby nowotworowej.

 Zabieg

Jeżeli w trakcie wstępnego badania chory zostanie zakwalifikowany do leczenia metodą HEMORON® to zabieg może być wykonany natychmiast. Oszczędza to choremu koniecznosci ponownej wizyty i ponownego przygotowywania się do zabiegu.

Zabieg przeprowadzany jest w ułożeniu chorego na lewym boku. Całkowicie wystarczającym znieczuleniem jest znieczulenie miejscowe, wykonywane podczas każdego badania "per rectum" czy anoskopowego.  W anoskopie operacyjnym uwidaczniane są kolejne guzki krwawnicze, a naczynie doprowadzające do nich krew są koagulowane przy pomocy aparatury HEMORON®. Ponieważ punkty koagulacji naczyń są położone w tej strefie jelita w której nie ma już unerwienia czuciowego, zabieg wykonywany jest bez konieczności dodatkowego znieczulania chorego.

Mężczyźni podczas zabiegu odczuwają najczęściej silne, nieprzyjemne parcie na stolec lub parcie na mocz. Kobiety, dodatkowo, porównują swoje doznania do napięcia przedmiesiączkowego lub bolesnej miesiączki. Intensywność doznań podczas zabiegu zależy od wartości natężenia aplikowanego prądu i indywidualnej tolerancji chorego. Większość chorych dobrze toleruje natężenie do 12 mA, co gwarantuje szybkie i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu. Przy 12mA natężenia prądu koagulującego łączny czas zabiegu nie przekracza 20 minut. Nasze ponad 15-letnie doświadczenie pozwala z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że największym "wzmacniaczem" przykrych doznań podczas zabiegu jest obawa chorego przed tym, co się za chwilę stanie. Ponieważ "za chwilę" nic się nie dzieje i zabieg się kończy - problem znika z chwilą zakończenia pierwszego zabiegu. Ogromna większość chorych po pierwszym zabiegu stwierdza: "i po co ja się tak denerwowałem(-am)"

Dokumentacja

Poza obowiązkową, elektroniczną historią choroby, którą ma u nas każdy pacjent, podczas każdego badania i każdego zabiegu wykonujemy  dokumentację fotograficzną. Służy do tego dedykowany tor wizyjny HemorScope, pozwalający zarejestrować obraz widoczny w anoskopie operacyjnym, oraz zdjęcia wykonane na zewnątrz. 

Procedury bezpieczeństwa, stosowane w naszej firmie, zabezpieczają wrażliwe dane  przed przejęciem ich przez osoby nieuprawnione. Dane medyczne, uzyskane w procesie leczenia są wykorzystywane w naszej działalności naukowej i dydaktycznej wyłącznie po ich anonimizacji. 

Bezpośredni okres pooperacyjny

Bezpośrednio po zabiegu chory jest w pełni sprawny. Przez kilka dni może odczuwać niewielki ból i trochę krwawić. Dolegliwości te nie są na tyle duże aby chory musiał zmieniać swój dotychczasowy tryb życia. Naszym chorym zalecamy jedynie aby w trakcie kuracji powstrzymali się od intensywnego wysiłku fizycznego. Wszystkie, wyżej opisane dolegliwości ustępują najdalej po tygodniu od wykonania zabiegu. Również dolegliwości, które występowały przed zabiegiem, takie jak np. świąd, krwawienie czy bóle, znacznie zmniejszają swoją intensywność. Mogą też całkowicie ustąpić, co niestety nie oznacza jeszcze całkowitego wyleczenia.

Kuracja

U 80% chorych, na pełny cykl leczniczy składają się trzy zabiegi, wykonywane nie częściej niż co 4 tygodnie i nie rzadziej niż co 6-8 tygodni. Odstępy między kolejnymi zabiegami dobierane są indywidualnie, w zależności od wskazań lekarskich, postępu kuracji i możliwości czasowych pacjenta. Takie "frakcjonowane" prowadzenie kuracji ma na celu zmniejszenie do minimum możliwości powikłań np. pod postacią, zwężeń odbytu. Powyższe zasady są aktualne w stosunku do choroby hemoroidalnej w I, II, i III stopniu zaawansowania. Guzki krwawnicze znajdujące się w IV stopniu zaawansowania choroby mogą być skutecznie leczone metodą HEMORON®, ale plan kuracji jest zawsze ustalany indywidualnie.

Skuteczność metody

W dostępnej literaturze fachowej przyjmuje się, że prawidłowe przeprowadzenie kuracji metodą HEMORON® powinno zagwarantować skuteczność metody na poziomie ponad 98% w pięcioletnim okresie obserwacji.
 
Metodę stosujemy od 2000 r. Nasze dane potwierdzają  niezwykle wysoką skuteczność metody. Jednak warunkiem uzyskania takich wyników jest ścisła współpraca ze strony pacjenta - właściwe odżywianie się, unikanie zagrożeń środowiskowych itp. Osoby prowadzące nieregularny tryb życia, niewłaściwie odżywiające się, nadużywające alkoholu muszą liczyć się z możliwością nawrotu choroby hemoroidalnej. W naszej obserwacji, do najbardziej zagrożonych nawrotem zawodów należą: ludzie interesu, programiści, księgowi, kierowcy zawodowi, piloci i...politycy.
 
Osobną grupę stanowią kobiety planujące ciążę. Jeżeli objawy choroby hemoroidalnej występują przed planowaną ciążą, to nie powinno się odkładać leczenia na okres po rozwiązaniu, ale przeprowadzic pełną kurację przed zajściem w ciążę. Z naszych obserwacji wynika, że takie postępowanie w ok. 80% wypadków zapobiega problemom proktologicznym w końcówce ciąży, podczas i po porodzie. Pozostałe 20% szczęśliwych matek musi kurację powtórzyć.
 

Bezpieczeństwo metody

W konkurencji z metodami inwazyjnymi każda metoda młoinwazyjna wygrywa zdecydowanie. W przypadku metody HEMORON®, sam fakt wykonywania zabiegów bez konieczności znieczulenia zabezpiecza chorego przed wszystkimi możliwymi powikłaniami "anestezjologicznymi".Metoda HEMORON® gwarantuje najmniejsze uszkodzenie tkanek wśród wszystkich metod małoinwazyjnych, nie mówiąc o metodach chirurgii klasycznej. Tym samym, ryzyko ewentualnych powikłań jest znikome, wg. literatury fachowej wynosi ok. 0.5% .

Wynik ten czyni metodę HEMORON® najbezpieczniejszą metodą przyczynowego leczenia choroby hemoroidalnej! Jako pierwsi na świecie zastosowaliśmy skutecznie metodę HEMORON® w leczeniu chorych z ch. hemoroidalną  i jednoczesnymi, niezależnymi zaburzeniami czynności układu krzepnięcia krwi - vide zdjęcie obok.   

Przeciwwskazania

  • ciąża 
  • aktywny proces nowotworowy w miednicy małej
  • ostrożnie w chorobie Leśniowskiego-Crohna i innych chorobach ściany jelita

 

Zabieg Morinagi - DGHL - HAL

HAL - Hemorrhoidal Artery Ligation, DGHL - Doppler Guidet Hemorrhoidal Artery Ligation i zabieg Morinagi to synonimy jednej i tej samej metody leczenia choroby hemoroidalnej. Po raz pierwszy opisał ją w roku 1995 prof. Morinaga ze szpitala Saiseikai Karatsu w Saga. Metoda należy do grupy metod małoinwazyjnych. Tak samo jak w metodzie HEMORON, DGHL nie działa bezpośrednio na guzki krwawnicze ale na na końcowe gałązki tetnic odbytniczych górnych, doprowadzających do guzków większość krwi.Właściwe naczynia są wyszukiwane miniaturowymi sondami ultrasonograficznymi (białe punkty na końcach anoskopów widocznych obok). Po zlokalizowaniu naczynia ultrasonografem i określeniu głębokości jego położenia w stosunku do anoskopu, zakłada się na nie szew chirurgiczny, którego zawiązanie zamyka przepływ w naczyniu. Zazwyczaj zamyka się jednorazowo ok. 6 naczyń. Różnica między metodą HEMORON, a DGHL polega głównie na sposobie zamknięcia naczyń doprowadzających krew do guzków krwawiczych. 

 

 

 

Przygotowanie pacjenta

W przeciwieństwie do metody HEMORON, chory zazwyczaj nie może bezpośrednio po badaniu być poddany dalszej terapii. Przed zabiegiem Morinagi pacjent powinien mieć wykonane podstawowe badania krwi:

  • Morflogia krwi 
  • INR (International Normalized Ratio - międzynarodowy współczynnik znormalizowany) - wystandaryzowany współczynnik czasu protrombinowego umożliwiający porównywalność wyników niezależnie od użytych odczynników.
  • Inne - na zlecenie lekarza - w zależności od stanu chorego,
  • Bezpośrednie przygotowanie chorego do zabiegu, tak jak przy metodzie HEMORON, polega na oczyszczeniu końcowego odcinka jelita przy pomocy lewatywy bezpośrednio przed zabiegiem.

Pacjentom Centrum HEMORON - Polska zalecamy gotowy preparat o nazwie RECTANAL lub ENEMA. nie polecamy głodówek, wielodniowego spożywania galaretek owocowych i stosowania leków przeczyszczających takich jak Fortrans, czy Forlax!!!  

Zabieg

 Jeszcze kilka lat temu zabieg Morinagi wykonywano wyłącznie w warunkach szpitalnych. Stoimy na stanowisku, że zabieg Morinagi może być bezpiecznie wykonywany w ramach tzw. chirurgii jednodniowej lub w arunkach ambulatoryjnych, pod warunkiem, że istnieje możliwość 24 godzinnego nadzoru lekarza prowadzącego nad chorym po zabiegu! Rodzaj znieczulenia jest wybierany indywidualnie do każdego rzypadku,najczściej wystarczające jest znieczulenie miejscowe. Sam zabieg trwa od 30 do 60 minut, czas zabiegu zależy od stopnia trudności w identyfikacji ultrasonograficznej naczyń.  

Bezpośredni okres pooperacyjny

Przez 24h po zabiegu chory powinien przebywać w pozycji leżącej. O momencie rozpoczęcia pionizacji chorego decyduje lekarz leczący. 

Okres rekonwalescencji

Trwa zazwyczaj kilka dni po zabiegu, ogromna większość chorych po pięciu dniach od zabiegu może powrócić do pracy. Okres rekonwalescencji kończy kurację choroby hemoroidalnej sposobem Morinagi . Wskazane jest przeprowadzenie badania kontrolnego po 6-12 tygodniach od zabiegu.  

Skuteczność metody

W dostępnej literaturze fachowej przyjmuje się, że prawidłowe przeprowadzenie kuracji metodą DGHL powinno zagwarantować skuteczność metody na poziomie ponad 93% w pięcioletnim okresie obserwacji. Metodę stosujemy od 2005r. Nasze dane potwierdzają wysoką skuteczność metody. Jednak warunkiem uzyskania takich wyników jest ścisła współpraca ze strony pacjenta - właściwe odżywianie się, unikanie zagrożeń rodowiskowych itp. Osoby prowadzące nieregularny tryb życia, niewłaściwie odżywiające się, nadużywające alkoholu musz liczyć się z możliwością nawrotu choroby hemoroidalnej. 

Bezpieczeństwo metody

Konkurencję z metodami inwazyjnymi każda metoda młoinwazyjna wygrywa zdecydowanie. W przypadku prawidłowo przeprowadzonego zabiegu Morinagi powikłania występują niezwykle rzadko.  Należy jednak amiętać, że po każdej interwencji chirurgicznej powikłania są możliwe.  

Przeciwwskazania

  • ciąża, 
  • zaburzenia czynności układu krzepnięcia
  • znaczne zaburzenia odporności chorego - np. TBC, AIDS, stany rekonwalescencji po innych zabiegach chirurgicznych, czynny nowotwór złośliwy w miednicy małej.