O profilaktyce

Nikt nie ma wątpliwości, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Najtragiczniejsze w skutkach są choroby nowotworowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Wprawdzie Centrum HEMORON® - Polska nie leczy tych schorzeń,  ale staramy się upowszechniać wiedzę o profilaktyce chorób nowotworowych i metodach pozwalających odpowiednio wcześnie je wykrywać. Profilaktyka chorób nowotworowych j.grubego to zarówno właściwy sposób odżywiania się jak i masowe badania przesiewowe wykonywane znacznie wcześniej niż wynika to z aktualnych standardów przedstawionych na stronie http://pbp.org.pl (dostęp 15.10.2014).

Stoimy na stanowisku, że program kolonoskopii przesiewowych powinien objać wszystkich Polaków od 45 roku życia

O profilaktyce nowotworów jelita grubego i chorób leczonych w Centrum HEMORON® - Polska piszemy szczegółowo w rozwinięciach tematu "O profilaktyce"

7